BMWB/SBGE - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer SBGE BMWB NL
HOME > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De BMWB is op 27/10/2006 opgericht krachtens de Ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid van 20/10/2006.

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht, bestaat haar kerntaak erin het afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te saneren.

Het met de Brussels overheid gesloten beheerscontract legt de verplichtingen vast en bepaalt een aantal uit te voeren werkzaamheden.

Deze worden in item C Opdrachten uitvoeriger beschreven.

In dit onderdeel van de website vindt u de meer formele gegevens over de BMWB.
 

 

 

 


 

 

© 2011 SBGE BMWB - All Rights Reserved - Site map - Wettelijke vermeldingen

SBGE BMWB NL