BMWB/SBGE - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
HOME > Info > News

Info
B. News

1. Actua

December 2013 Op peil brengen van de RWZI Zuid
Per 31 oktober ontving de BMWB de nodige vergunningen (milieu en stedebouw) om met de ombouw van de RWZI Zuid te kunnen starten.
De werken zullen op 13 januari 2014 aanvangen .  De eerste werkzaamheden betreffen het plaatsen van een zwaardere stroomvoorziening en de afbraak van een aantal installaties.

September 2013 Op peil brengen van de RWZI Zuid
Op 24 september 2013 werd de opdracht voor het op peil brengen van het RWZI Zuid toegewezen aan de tijdelijke vereniging CFE-VINCI ENVIRONNEMENT-NIZET ENTREPRISES. De werken, waarvoor een uitvoeringstermijn van 1220 kalenderdagen voorzien is, zullen eerstdaags aanvangen van zodra de BMWB over de gemengde milieu-en bouwvergunning beschikt.

April 2013 Renovatie van waterzuiveringsstation Brussel-Zuid 
Op 17 april 2013 werden vijf aanbiedingen ontvangen in het kader van de overheidsopdracht zonder publiciteit voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden aan het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid.

Maart 2013 Renovatie van waterzuiveringsstation Brussel-Zuid
Op 15 maart 2013 heeft de Raad van Beheer van de BMWB in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten beslist om de opdracht niet toe te kennen omwille van substantiële non-conformiteit met de voorschriften voor overheidsopdrachten bij alle aanbiedingen. Tegelijk en eveneens in overeenstemming met de wet heeft de BMWB beslist om een nieuwe overheidsopdracht voor de uitvoering van werken uit te schrijven voor de renovatie van het station via onderhandelingsprocedure zonder publiciteit, beperkt tot de inschrijvers voor de eerste opdracht.

Het begin van de renovatiewerkzaamheden is gepland voor het tweede semester van 2013. De uitvoeringstermijn van de opdracht die in het bestek voorzien wordt, bedraagt 1200 kalenderdagen.

December 2012 Renovatie van waterzuiveringsstation Brussel-Zuid
Op 20 december 2012 vond de ontvangst van de inschrijvingen voor de renovatiewerkzaamheden van het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid plaats, met als hoofddoel de integratie van een tertiaire behandeling in het zuiveringsproces van het station (verwijdering van stikstof en fosfor uit het behandelde water).

De publicatie van de overheidsopdracht voor de renovatie van het station dateert van 20 september.

September 2012
Voorlopige oplevering van de Vogelzangbeek
Het afvalwater van het zuidelijk deel van de gemeente Anderlecht (tussen het Erasmusziekenhuis en het kanaal) dat zonder behandeling in de Vogelzangbeek geloosd werd, wordt sinds midden 2011 (met de ingebruikneming van het pompstation) naar het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid geleid via de collector Vogelzangbeek. De voorlopige oplevering van de werken vond plaats op 27 september 2012. Het afvalwater van +/- 18.000 IE (inwonersequivalenten) wordt naar het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid geleid.

De kostprijs bedraagt 5.241.351,99 €.

Juni 2012 Voorlopige oplevering van het stormbekken van Vorst
Op 5 juni vond de voorlopige oplevering van het stormbekken van Vorst plaats. Deze belangrijke infrastructuur draagt bij in de strijd tegen overstromingen in een bijzonder gevoelige regio.

Dit bekken langs de Britse Tweedelegerlaan met een capaciteit van 18.000 m³ is verbonden met het bestaande rioolnetwerk via 2 collectors van 2 m diameter, één vanaf de Brusselse Steenweg (onder de Abdissenstraat) en het bekken en een tweede vanaf de Neerstalse Steenweg (onder de Zijdeweverijstraat). De werkzaamheden zijn begonnen in september 2007 en de kosten bedragen 13.550.138,42 €.


2. Werken in uitvoering

Collector Verrewinkelbeek

Bij gebrek aan een collector in de vallei van de Verrewinkelbeek werd een deel van het afvalwater van de gemeentes Ukkel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Beersel en Drogenbos niet gezuiverd voor het in het milieu geloosd werd. Om deze situatie te verhelpen, heeft de BMWB beslist een nieuwe collector te bouwen die loopt vanaf de Perckestraat in Ukkel tot de Nieuwstraat in Drogenbos (via de gemeente Linkebeek) waar hij aan het bestaande netwerk gekoppeld zal worden om zo het afvalwater naar het zuiveringsstation Zuid te leiden. De werkzaamheden werden gestart in 2011 en de ingebruikneming is voorzien voor eind 2014. Het voorziene budget bedraagt 10 miljoen euro.

In december 2012 werd het stormbekken van de Perckestraat voltooid met de installatie van de pompen. De plaatsing van de collector in dezelfde straat is goed opgeschoten en de voorbereidende werkzaamheden in de gemeentes Linkebeek en Drogenbos zijn gestart.

3. Stortbuien

SBGE BMWB NL

© 2011 SBGE BMWB - All Rights Reserved - Plan du site - Wettelijke vermeldingen

SBGE BMWB NL