BMWB/SBGE - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
HOME > Activiteiten

Activiteiten

Om haar opdrachten te kunnen uitvoeren beschikt de BMWB over belangrijke installaties :

1.1. Zuiveringsstations

 • Het zuiveringsstation “Zuid” -met een capaciteit van 360.000 inwoner equivalent - behandelt het stedelijk afvalwater van de zuidkant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook het afvalwater van een paar gemeenten van de Vlaamse Rand.


 • Het zuiveringsstation “Noord” - met een capaciteit van 1.100.000 inwoner equivalent – behandelt het stedelijk afvalwater van de noordkant van Brussel en de vallei van de Woluwe alsook het afvalwater van een paar gemeenten van de Vlaamse Rand.
1.2. Stormbekkens (ook spaarbekkens genoemd)

Stormbekkens hebben een regulerende rol en hebben als doel bij hevige regenval de overdruk van de collectoren weg te nemen en aldus overstromingen te vermijden :

 • In de vallei van de Woluwe :
  ­ Het stormbekken van de Watermaelbeek (33.000 m³)
  ­ Het stormbekken van de Rodebeek (40.000 m³)

 • In de vallei van de Maalbeek :
  ­ Het stormbekken Belliard (17.000 m³)
  ­ Het stormbekken Flagey (33.000 m³)

 • Laag Vorst :
  ­ Het stormbekken van Vorst (18.000 m³) is bijna voltooid.

1.3. Collectoren

Deze verzamelriolen dienen om het afvalwater te vervoeren naar de zuiveringsinstallaties en de stormbekkens :

 • In het deelstroomgebied Zuid :
  ­ De collectoren St Gillis, Industrielaan, Paepsemlaan, Anderlecht en Coovi;
  ­ De collectoren Ukkel, Verrewinkelbeek en Vogelzangbeek

 • In het deelstroomgebied Noord :
  ­ De collectoren Linkeroever Kanaal en Drootbeek
  ­ De collectoren Graystraat en Broebelaer

 • In het deelstroomgebied Woluwe
  ­ De collector Tervuren

1.4. Het meetnetwerk Flowbru

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begon in 2001 met de plaatsing van een automatisch meetnetwerk om de watervolumes van de waterlopen op te volgen, alsook neerslaggegevens te verzamelen en de hoeveelheden afvalwater op te meten.

Dit meetnetwerk werd in 2007 bij de oprichting van de BMWB door haar overgenomen en telt op heden 76 basisstations en 153 opnametoestellen.

De in stappen van 1 of 5 minuten opgemeten waarden worden in “real-time” doorgezonden via het GPRS netwerk naar de centrale server bij de BMWB. Deze gegevens kunnen geraadpleegd worden op de website www.flowbru.be. Men kan er gegevens downloaden of grafisch weergegeven data raadplegen.

Wat betreft de opvolging van de waterstanden van de waterlopen telt het netwerk 7 meetstations op de Zenne, 3 op de Woluwe en 9 andere, verspreid over de zijarmen van de Zenne.

De 16 op het grondgebied van het Gewest geplaatste pluviometers meten de neerslag en laten toe dat men met de gegevens mathematische modellen kan maken om de neerslaghoeveelheid op een bepaalde plaats in geval van onweer in te schatten. Deze informatie is zeer nuttig voor de optimale bediening van de installaties van de BMWB.

Het verloop van het afvalwater wordt met 45 meetsonden opgevolgd. Deze toestellen zijn in de collectoren geplaatst. Hun inplanting werd dermate gekozen om een algemene bewaking van het net mogelijk te maken maar ook speciaal aan de ingang van onze 2 zuiveringsinstallaties en aan de in- en uitgang van onze 5 spaarbekkens.

Het sporadisch “overstorten” naar de Zenne toe wordt eveneens opgevolgd.

Het netwerk stuurt eveneens gegevens over de waterstanden van het kanaal aan 2 sluizen (Anderlecht en Sint-Jans –Molenbeek) door alsook de volumes water welke de Zenne loost in geval van zware regenval.

De meeste meetpunten meten de hoogte maar enkele installaties meten ook de doorloopsnelheid en het “instant”- debiet.

Top

 

SBGE BMWB NL

© 2011 SBGE BMWB - All Rights Reserved - Site map - Wettelijke vermeldingen

SBGE BMWB NL